Η Οπτικοακουστική Έκφραση στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση 

Ως οπτικοακουστική έκφραση αποκαλούμε τις μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης που προκύπτουν από τη δημιουργική χρήση οπτικοακουστικών εργαλείων και μέσων. Πρόκειται για τεχνολογικά εργαλεία που επιτρέπουν την αποτύπωση (εγγραφή) εικόνων και ήχων είτε από το περιβάλλον είτε από σχετικές διατάξεις πρωτογενούς παραγωγής τους, την επεξεργασία τους και τέλος την επαναληπτική ανάκληση - παρουσίαση (αναπαραγωγή) αυτού του κατασκευασμένου οπτικού ή/και ηχητικού αποτελέσματος που απευθύνεται σε περιορισμένο ή ευρύ κοινό. Σ'αυτήν τη γενικότερη κατηγορία έργων εντάσσονται μορφές σύγχρονης καλλιτεχνικής έκφρασης όπως: η καλλιτεχνική φωτογραφία, ο κινηματογράφος, το κινούμενο σχέδιο και κάθε μορφής τεχνική παραγωγής κίνησης από αντικείμενα (animation), η βιντεοάρτ, η δημιουργική ηχογράφηση (ραδιοσκηνοθεσία ή ηχοσκηνοθεσία), τα κόμικς, οι κάθε είδους μορφές ηλεκτρονικής οπτικοακουστικής έκφρασης μέσα σε περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή (ηλεκτρονική σχεδίαση - computer graphics, τρισδιάστατο κινούμενο σχέδιο - 3D animation, εγκαταστάσεις εικονικής πραγματικότητας - virtual reality installations κ.λπ.).

Βασιζόμενοι λοιπόν στο νέο αυτό πρόγραμμα σπουδών, αποφασίσαμε να εισάγουμε τους μαθητές μας στον κόσμο του κινηματογράφου. Η δράση έχει ως σκοπό την ιδιαίτερη επαφή των μαθητών με την τέχνη του κινηματογράφου και την κατανόηση των βασικών αρχών της οπτικοακουστικής αφήγησης, γεγονός ιδιαίτερα κρίσιμο σε μία εποχή που η εικόνα έχει αναδειχθεί σε κυρίαρχο μέσο μετάδοσης πληροφοριών, μεταφοράς γνώσης και επικοινωνίας, διαμορφώνοντας την προσωπικότητα των νέων ανθρώπων και επηρεάζοντας καθοριστικά την αντίληψή τους για τον κόσμο που τους περιβάλλει.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ


ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ


ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ